De Stichting

De officiële naam van de stichting is:

Stichting Vrienden van Sinterklaas Woudenberg.

Onze gegevens:

Correspondentie adres:

‘t Schilt 26

3931VH Woudenberg

KVK: 40506134

IBAN:  NL73 RABO 0314 0264 44  tnv  Stichting Vrienden van Sinterklaas

Giften zijn welkom!

Ons doel:

Het doel van de stichting is om de kinderen van Woudenberg elk jaar een onvergetelijke Sinterklaas tijd te bezorgen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van activiteiten waaronder de intocht van Sinterklaas in de gemeente Woudenberg en omgeving.
  • het stimuleren van de Sinterklaas beleving door publicaties, exposities en andere evenementen.
  • het inkopen en distribueren van kleinere Sinterklaascadeautjes ten behoeve van kinderen van alle leeftijd categorieën.

De stichting doet dit door middel van:

  • het verwerven van gelden op elke toegestane wijze, onder meer door marketing, adverteren, telemarketing of het uitvoeren van activiteiten, zulks ten behoeve van de beleving van het Sinterklaasfeest in de breedste zin van het woord;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloning van het bestuur:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

De oprichting:

De Stichting Vrienden van Sinterklaas Woudenberg is opgericht op 2 november 2016.

Vlnr: Guido van Iepenburg (voormalig bestuurslid vanuit de DES) Anique van Kolfschoten (voormalig secretaris), Ab van den Pol  (penningmeester), notaris Veldjesgraaf, Robèrt van der Griendt (voorzitter), Wil Schimmel (alg. bestuurslid).

Afschrift oprichting Stichting Vrienden van Sinterklaas Woudenberg (528658)